مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

دوره بعد از زايمان
  
با توجه به اهميت توانبخشي و بازتواني بعد از زايمان چه از نظر ساختار فيزيکي، چه از نظر رواني مادر کلاس جهت انجام تمرينات مناسب با هدف توانبخشي و برگشت پذيري ساختار عضلات شکم و لگن و کف لگن بر گزار مي گردد. 
شروع کلاس بعد از هفته ششم بعد از زايمان توصيه ميگردد. 
مشاوره و معاينه عضلات شکم و لگن قبل از شروع دوره الزامي است. 
  
ورزش هاي بعد از زايمان طبق برنامه زمانبندي و بر اساس ظرفيت کلاس بر گزار خواهد شد
.