مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

پرورش کودک

کودک بعد از به دنیا آمدن مغزی با میلیون‌ها سلول دارد که بعضی از آنها ارتباط چندانی با بقیه ندارد و بعضی از قسمت های مغز کامل ترند مثل قسمت هایی که بازتاب ها و رفتار های غریزی مثل مکیدن و از جا پریدن را کنترل می کنند و بعضی ها بعد از تولد همچنان در حال رشد و تغییر هستند مثل بخش هایی که مسئول فکر کردن رفتارهای اجتماعی و هیجان هایش هستند

قبل تر ها فکر میکردیم مغز ساختاری فیزیکی شبیه به کامپیوتر است که بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده و مستقل از دنیای بیرون رشد می کنند و کامل  می‌شود اما الان می‌دانیم که اینطور نیست کامپیوتر ها بر اساس الگوهای مشخص و با مدار ها و اجزای مشخص ساخته می شوند وقتی همه اجزا سر جای خودشان قرار گرفتند و همه ی ارتباط های لازم برقرار شدند کامپیوتر برای اولین بار شروع به کار می‌کنند از این به بعد کار کردن ما تاثیری روی سخت افزارش نمی گذارد اما مغز ما آدمها جور دیگری کار می‌کنند از اول روشن می‌شود و شروع به کار می کنند و بعد با هر تجربه ای  ساختاری را تغییر میدهد هر تجربه کودک شما همان لحظه اول یا دقیق‌تر قبل از به دنیا آمدنش به مغز او شکل می‌دهد هر صدایی که میشنود چهره ای که می بینند هر بویی که حس میکند  روی ارتباطی که در مغز او شکل می گیرند تاثیر می گذارد

مغز شما به عنوان یک آدم بزرگ سال حدود ۱۰۰ میلیارد سلول عصبی یا همان نورون  دارد تقریباً به اندازه ستاره های راه شیری تعداد نورون های کودک شما هم تقریبا همین اندازه است اما وزن مغزش حدود یک چهارم وزن مغز شما است در طول سالهای رشد کودک از همه بیشتر ارتباط‌های بین این نورونها تغییر می کنند در واقع همان چیزی که شبکه ی پیچیده ی بین سلول ها را می سازد

و دو سال اول زندگی اتصال این نورون ها بیشتر از دوره های دیگر زندگی هر انسان است

در مرکز سلامت مادران از طریق نه فقط آموزش مادران از چهل روزگی تولد کودک با حضور در چایخانه  بلکه به واسطه غنی کردن محیط برای کودک از چهار ماهگی در کارگاه ماساژ و بازی یشر  را برای پرورش رشد متعادل کودکان این مرز و بوم فراهم می کنند