به مناسبت عيد فطر دي وي دي آموزشي مركز سلامت مادران با كيفيت آموزشي روز دنيا در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد
  
نماينده سازمان جهاني بهداشت از مركز سلامت مادران بازديد كرد
 

   بارداري و زايمان دو پديده کاملا طبيعي محسوب ميشود که بيش از اينکه نيازمند مداخله ي طبي باشد حمايت و همراهي مادر را ميطلبد .
در واقع حاملگي مثل بلوغ و يائسگي يکي از دوران هاي مهم و تکاملي زندگي يک زن تلقي ميشود که طي آن بايد تکامل در جهت قبول وظايفي صورت گيرد تا نقش مادري بهتر پذيرفته شود . زندگي قبل از تولد آغاز ميشود و رشد متعادل کودکان ما ارتباط تنگاتنگ با سلامت جسم و روان مادر در بارداري دارد . عدم اگاهي مادر و پدر در اين ماه هاي حياتي ميتواند اثرات جبران ناپذيري در سلامت آينده سازان فرداي جامعه بگذارد.
  هدف ما آماده کردن مادر باردار و افزايش شناخت وي نسبت به تغييرات بوجود آمده و ارتقاي بهداشت خود و فرزند آينده اش و همچنين استفاده از مهارت هايي مانند تمرينات بدني . تن آرامي و تمرکز . تمرينات تنفسي و اصلاح وضعيت است تا مادران آينده بتوانند با توانمندي جسمي و اعتماد به نفس بيشتر اين مرحله ي جديد زندگي را آغاز نمايند.